Památník Antonína Strnadla

Památník Antonína Strnadla se nachází naproti informačního centra v Novém Hrozenkově. 

Památník je věnován osobě Antonína Strnadla a jeho tvorbě. Byl otevřen v roce 1977 v historicky cenné chalupě č.p. 451 v centru obce Nový Hrozenkov, v níž měl A. Strnadel svůj ateliér. V přízemí je umístěna stálá výstava z díla Antonína Strnadla, který na Novém Hrozenkově působil v letech 1935-1936 a i v pozdějších letech se na Nový Hrozenkov rád vracel. V další místnosti památníku se návštěvníci mohou dozvědět o životě na salaši, o výrobě ovčího sýru a zpracování vlny a také o zvycích a pověstech na Valašku. Půdní prostory památníku jsou upraveny na galerii, kde se vystavují díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s Valašskem. Zájemcům je možné předvést tkaní tradičních koberců "hadřáků" na ručním tkalcovském stavu a také spřádání vlny na kolovrátku. Děti i dospělí si mohou tkaní i předení vyzkoušet, ukázku řemesel je však nutné domluvit předem.

Památník je otevřen vždy v obdoví Květen – Říjen v čase 9:00 – 17:00 hod.

Vedoucí IC:

Jana Krystyníková

Kontakt:

Telefon: +420 571 451 806
Mobil: +420 606 783 442
Email: icnovyhrozenkov@seznam.cz