Muzeum regionu Valašska

Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí, Muzea ve Vsetíně a Muzea v Kelči. Zřizovatelem byl do roku 2003 Okresní úřad Vsetín a od roku 2003 Zlínský kraj. Od roku 2005 je součástí Muzea regionu Valašsko také Hvězdárna Vsetín, která vznikla v roce 1950.

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se jako nedílná pobočka muzea zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností.

Mezi jejich objekty na území Valašska - Horního Vsacka patří:

Zámek Vsetín

Hvězdárna Vsetín