Zlepšení komunikace s veřejností mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

Sdružení Valašsko - Horní Vsacko od 1.3.2021 realizuje projekt s názvem "Zlepšení komunikace s veřejností mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016812, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu dojde k realizaci těchto klíčových aktivit:

KA 1 - Zlepšení komunikace s veřejností - nové webové stránky a mobilní aplikace
KA 2 - Odborná exkurze za příklady dobré praxe
KA 3 - Odborné vzdělávání v komunikaci s veřejností
KA 4 - Řízení a koordinace projektu