Tradiční festivaly a akce

V průběhu celého roku mohou návštěvníci našeho regionu zavítat také na tradiční festivaly nebo na sportovní či společenské akce.

obrázek

Mezinárodní dětský folklórní festival

Ve Velkých Karlovicích se v létě tradičně koná Mezinárodní dětský folklórní festival, kterého se účastní jak děti z místních souborů, tak také ze Slov...

obrázek

MFF Vsetínský krpec

Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec je od svého prvního ročníku, který se uskutečnil na přelomu tisíciletí v roce 2000, pořádán ve dvouletý...