Tenis

Tenis si můžete zahrát téměř v každé obci či městě našeho mikroregionu. Záleží jaký povrch preferujete.

Antukové tenisové kurty najdete ve Vsetíně, v Karolince a ve Velkých Karlovicích. V ostatních obcích si můžete zahrát na umělém povrchu či na víceúčelovém hřišti. Tenisovou halu můžete navštívit na Vsetíně v místní části Bobrky.