Naučné stezky

Na území Valašska - Horního Vsacka se nachází řada rozmanitých naučných stezek.

obrázek

Kulíškova naučná stezka

Kulíškova naučná stezka vznikla ve spolupráci Resortu Valachy, Lesů ČR, správy CHKO Beskydy a sdružení Českého svazu ochránců přírody Salamandr z blíz...

obrázek

Baťova naučná stezka

Baťova naučná stezka byla pojmenována na počest Tomáše Bati mladšího a kromě toho prochází lesy patřícími rodině Baťů....

obrázek

Naučná stezka přes hřeben Soláň

Částečně okružní naučná stezka s deseti zastaveními. Na každém si přečtete pověst a něco o zdejší přírodě, krajině, historii nebo o umělcích spojených...

obrázek

Naučná stezka Javorníky

Naučná stezka o délce 25 km vede z Bumbálky po červené turistické značce k horskému hotelu Portáš. Stezka má ukázat přírodní krásy Javorníků pospolu s...

obrázek

Naučná stezka Javornický hřeben

Naučná stezka je zaměřená na přírodu, na zdejší krajinu, historii a na salašnictví.

obrázek

Naučná stezka obce Zděchov

Okružní naučná stezka vychází ze Zděchova směrem na Hajdovy paseky a přes Radošov se vrací zpět.

obrázek

Naučná stezka okolím Vsetína

Naučná stezka začíná na nábřeží Bečvy u lázní a končí v místní části Jasenice.