Opravují se lávky na Cyklostezce Bečva

Od června do konce listopadu 2022 bude probíhat oprava lávek na cyklostezce Bečva.

Celkem bude opraveno 14 lávek a to lávky od obce Janová až po Velké Karlovice.

Všechny uvedené mostní konstrukce procházejí pravidelnou každoroční kontrolou ze strany odborné firmy. Z ní vzešel návrh nutných oprav, které probíjí od června a budou probíhat až do konce listopadu letošního roku. Dotknou se jedné lávky v Janové a na Halenkově, dvou na Novém Hrozenkově a pěti v Karolince a Velkých Karlovicích. Uživatelé cyklostezky budou na opravu jednotlivých mostních konstrukcí a případné objízdné trasy upozorněni dočasným dopravním značením.

Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte prosím objízdné trasy.