Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace

Přírodní zajímavosti

Vodní toky

Nejvýznamnější je Vsetínská Bečva, která pramení na svazích Trojačky v nadm. výšce asi 880 m.Protéká údolími, která tvoří jižní a západní hranici Vsetínských vrchů a po toku dlouhém 59,5 km se slévá s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí.K největším přítokům patří Jasenice a Bystřička (zprava), Tišňavský potok, Stanovnice, Kychová, Senice, Rokytenka a Ratibořka (zleva).

 

Pseudokrasové jeskyně

Vzhledem ke složení hornin (flyš), je zde přítomnost krasových jeskyní prakticky vyloučena.Vyskytuje se zde ale poměrně mnoho pseudokrasových jeskyní.V celém Vsetínském okrese jich bylo dosud lokalizováno 39.Asi 4 km SSV od Karolinky jsou známy „Kobyliské důry“.Další lokalitou je Vaculov, rozprostírá se asi 3 km severozápadně od vrcholu Cáb (842 m. n.m.).Drobné jeskyně jsou také na vrcholu Zámčisko jižně od přehrady Bystřička.

 

Lesy

Lesnatostí se region řadí na třetí místo v ČR za Jeseník a Jablonec n.N., lesy je pokryto cca 54% území.V méně přístupných částech se setkáváme se zbytky jedlobukových pralesů, např.Kutaný v Halenkově, Dinoticích, Razula ve Velkých Karlovicích nebo Hradisko-Pulčín.

 

 

 

 

Rostlinstvo

Charakteristické je prolínání teplomilných druhů s druhy horskými.Ojedinělým druhem, který neroste nikde jinde v ČR než v Javorníkách je chrpa javornická (Centaurea mollis).V severní části údolí Dinotice se nachází desítky květnatých luk s bohatými populacemi orchidejí (11 druhů-zejména prstenec bezový, vstavač mužský, hlavinka horská…) a desetitisícové populace zejména prvosenky jarní.Orchidejové louky najdeme i u obce Hovězí, Huslenky, u Janové, Nového Hrozenkova.Na úpatí svahů a v okolí potoků se pak rozkládá řada mokřadů s typickou mokřadní květenou.

 

Živočišstvo

V tekoucích vodách bylo zaznamenáno 19 původních druhů ryb, dalších 5 druhů je uměle vysazováno.Ve vodních nádržích se vyskytuje dalších 15 druhů.Ptáci tvoří nejpočetnější skupinu zvláště chráněných živočichů.V regionu byl v posledních desetiletích zjištěn výskyt 245 druhů ptáků, z toho 122 druhů pravidelně hnízdících.Výzkumy se zabývá ČSOP.Z nápadnějších druhů jsou to např. čáp černý, holub doupňák, žluva šedá a datel černý.V regionu se pravidelně objevuje medvěd, nejčastěji se zdržuje ve východní části: také např. v r.1990 u Halenkova, r.1995 u Nového Hrozenkova, r.2000 v oblasti Dušné, Soláně a Dinotic.Žijí zde lasice, kuny, jezevci, vzácnější tchoř, lišky.V posledních letech se ve vrcholové části Javorníků objevuje rys.Zejména v oblasti mezi Karolinkou a Vsetínem a v Javorníkách je zjišťován častý výskyt divokého prasete.Ve středních a vyšších polohách se vyskytuje jelení a srnčí zvěř.

 

 

CHKO Beskydy

Chráněná krajiná oblast

Více informací >>>

 

 

 

 

Prales Razula

Chráněná oblast

Více informací >>> 

Ukázat na mapě >>>

 

 

 

Významné a památné stromy

Více informací >>>

 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko