Informační portál sportovních a rozvojových aktivit
na Valašsku - Horním Vsacku

 
Cykloturistika
Turistika
Letní sporty
Zimní sporty
Kultura
Ostatní informace

Architektura a tradice

Region Valašska je dodnes bohatý dochovanou lidovou architekturou, tradicemi a uměním.

Dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích

V lidové architektuře se uplatňuje estetika-citlivé začleňování staveb v terénu.Je to patrné zejména v rozptýlených osídleních na pasekářských samotách nebo i při situování dřevěných kostelů, např. ve Velkých Karlovicích.

Honosná jsou patrová fojtství-ve Velkých Karlovicích nebo později usedlost v Novém Hrozenkově.Vzhledově se od nich příliš nelišily městské dřevěné stavby z nichž jsou některé zachovány velmi prostě mj. samorostových nebo profilovým nábytkem, ojediněle se objevuje i vrubořez či malba.

Dům č.3 na Horním náměstí ve Vsetíně je původní tzv.panský dům z r.1710, sloužil jako byty, nemocnice, ve dvoře se choval dobytek, byla tam soukromá škola, košíkárna a solnice.Jako památka je chráněn rovněž dům někdejší občanské záložny se sgrafity podle návrhu Mikoláše Alše.Uprostřed Dolního náměstí je kamenný kříž z r.1775, který stával v Janové s označením úrovně hladiny Bečvy při povodních v 19.stol.Socha sv. Jana Nepomuckého v Hovězí

V Hovězí patří k pamětihodnostem kamenná socha sv.Jana Nepomuckého na návsi z r.1712.Cennou historickou památkou je rovněž nevelký jednoposchoďový zámek, který vznikl po r.1681.

 

U farního kostela v Halenkově se nachází kovový kříž s letopočtem 1778 a znakem rodu Illesházy.

 

 

 

V Novém Hrozenkově kromě kostela patří k památným stavbám dvě roubené chalupy ve středu obce, v jedné z nich je památník malíře Antonína Strnadla.

 

V Karolince patří k nejcennějším soubor roubených stavení v Raťkově.

 

Karlovské muzeum ve Velkých Karlovicích je umístěno v bývalém kupeckém domě a přibližuje obraz života lidí v této oblasti.K památkám patří zejména kostel z r.1754 ve stylu pozdního baroka a fojtství z r.1793.Dále najdeme ve Velkých Karlovicích řadu kapliček a křížů, např.Boží muka ve středu obce, kapli na rozcestí Podťaté, kapli svaté Trojice v Jezerném, kapli a kříž v Leskovém, kamenný kříž u kostela, zvonici za Miloňovem a další.

 

 

Valašské Velikonoce a Vánoce

Více informací >>>

 

 

 

 

 

Valašské frgále, betlémy, řezbářství

Více informací >>>

 

 

 

 

 

Lidová slovanská tvořivost

Více informací >>>

 

 
 
 

PARTNEŘI

  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
  • SVHV
 

    © 2005 - 2014 veškerá práva vyhrazena
Sdružení Valašsko-Horní Vsacko